Over ons

Kako Training Centre is een opleidingsinstituut t.b.v opleidingen en herhalingslessen Bedrijfs Hulp Verlening (B.H.V) en verschillende soorten Eerste Hulp Opleidingen bij bedrijven en instellingen. Wij organiseren opleidingen en herhalingslessen B.H.V voor bedrijven, instellingen, gehandicapten/gezondheidszorg, scholen, kinderopvang, enz. Ook het volgen van een gedeeltelijke BHV-opleiding is uiteraard mogelijk. Wij werken met kleine groepen cursisten, zodat de kwaliteit van de opleiding(en) op een hoog peil gehouden kan worden. Het opleiden met/in eigen (werk)-omgeving heeft onze voorkeur. De lesdata-en tijden zijn in onderling overleg met de opdrachtgever vast te zetten. De lessen worden, bij voldoende cursisten, incompany gegeven (>8 Cursisten). Heeft u geen lesruimte ter beschikking, dan kunnen wij ook voor een lesruimte zorg dragen.

In het kader van de BHV is door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfs Hulp Verlening) een aantal opleidingen ontwikkeld, welke landelijk erkend zijn. Wij geven de opleidingen volgens de normen van het NIBHV.

Verder worden de overige eerste hulp opleidingen gegeven volgens de normen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad.

Wij geven de opleidingen volgens het Brandveiligheidsconcept Bedrijfhulpverlening van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uiteraard worden onze instructeurs regelmatig bijgeschoold, zodat deze altijd op de hoogte zijn van de allerlaatste ontwikkelingen op eerste hulp gebied.

Contact

E-mail

info@kako-tc.nl

Telefoonnummer

0512-544676

Adres

Het Helmhout 81
9206 AZ, Drachten